Waarom FMEA?

Kennis zonder wijsheid is nutteloos


Het niet (h)erkennen van fouten en vergissingen, kost ons jaarlijks miljarden in geld en ondermijnt ons bestaan op een ongekende manier. Elmekanic hanteert de FMEA methode (Failure Mode and Effects Analysis). De FMEA methode analyseert mogelijke faalwijzen en hun effecten.

Een project, ofwel uw aanvraag, doorloopt in de FMEA procedure de volgende stadia:

Modelvorming:

Het systematisch opdelen van een proces, product of werktuig, in unieke delen. Dit wordt voorafgaand aan het FMEA proces, door een deskundige gedaan.

FMEA proces:

Uw en/of ons team, bestaande uit deelnemers met diverse achtergrond, beoordeelt elk uniek deel van uw aanvraag c.q. het project, op: de functie, mogelijk falen, de oorzaak daarvan, het effect ervan en de ontdekkingswijze van het falen.

Aan deze inschattingen worden, door vergelijking met bekende zaken, waarden toegekend. Deze worden met elkaar vermenigvuldigd en daaruit wordt het risico berekend. Een beknopt voorbeeld daarvan ziet u in de onderstaande grafiek (voor vergroting: klik op de afbeelding).Kennis is maar de helft, wijsheid maakt het compleet.
Daarom zou iedereen zich het volgende moeten wensen:
"Geef me de moed om te veranderen wat ik dien te veranderen,
 het geduld om te aanvaarden wat ik niet veranderen kan
en de wijsheid om het verschil te zien".

 

 

 Onze aanpak biedt u de optimale zekerheid dat u geleverd krijgt wat u nodig heeft.