Overige toepassingen

Wanneer de eisen op het gebied van kracht en nauwkeurigheid minder hoog liggen, bieden Commex actuatoren een prima oplossing. Deze zijn in verschillende varianten leverbaar en bovendien bijzonder prijsgunstig.
klik op de afbeelding voor meer informatie.
Meer dan 40 jaar ervaring in ontwikkeling, productie en speciaalbouw van Lineaire Actuatoren, is samengebundeld in de Lineaire actuatoren van Elero.
Uw voordeel: Zekerheid door kwaliteit!
Klik op de afbeeling voor meer informatie.
Halstrup-Walcher is een moderne onderneming in fijnmechanische- en elektronische producten met het zwaartepunt op mechatronica. Ontwik
keling, productie en service gebeurt in eigen huis.
Klik op de afbeelding voor meer informatie.