Torque motoren

De Isel iRD serie is een eigen product uit de fabriek van Isel Germany. Ze zijn samengebouwd uit o.a. meerpolige, permanent bekrachtigde draaistroom-synchroonmotoren, met holle as rotor. Elke eenheid bestaat uit een rotor, behuizing, lagers en sensor-schakeling.
Met deze compacte torquemotoren kunnen hoge draaimomenten, direct aan de rotor worden gerealiseerd. Daarbij nog zijn de minimale wrijvingsverliezen, een optimale 'draaivastheid' en een hoog rendement, belangrijke eigenschappen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie.