Explosievrij ATEX Toegelaten

EX Servomotoren zijn "d" explosie afgeschermde units voor
toepassing in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving.
Dit volgens de 94/9/CE "New Approach" ATEX Direktive.
Op het innovatieve 10-Pol principe gebaseerd, zijn deze
gebouwd voor een uitzonderlijk goede draaikwaliteit met een hoog draaimoment.
Gecombineerd met GA vertragingskasten, bieden deze motoren u komplete robuuste en sterke
ATEX aandrijfoplossingen.