Tachogeneratoren

Een tachogenerator is een kleine generator die gemonteerd is op de as waarvan men het toerental wil meten. Een tachogenerator wekt een spanning op waarvan de grootte evenredig is met het toerental. De kwaliteit van het tacho output signaal bepaalt de nauwkeurigheid van het hele regelsysteem.